Geen noodsituatie

Bij onderstaande omstandigheden neemt u alleen tijdens kantooruren (ma t/m vrij 08.00 – 17.30 uur) contact op met de kliniek op telefoonnummer 040-295 42 43 .

 • Zwelling operatie gebied.
 • Wijken van de wondranden.
 • Riekende afvloed.
 • Licht bloedverlies.
 • Als blijkt dat er een hechting is losgegaan, ook zonder dat de wond open staat.
 • Jeuk.

Acute noodsituatie

 • Bloedverlies in combinatie met enkelzijdige zwelling.
 • Pijnscore vanaf een 8 of hoger op een schaal van 0-10.
 • Benauwdheid in toenemende mate
 • Roodheid / warmte operatie gebied in combinatie met koorts.
 • Lichaamstemperatuur verhoging van 39°C of meer.
 • Toenemende zwelling in het operatiegebied (vooral enkelzijdig) in één uur tijd.

Tijdens kantooruren (ma t/m vrij 08.00 – 17.30 uur):
Dient u voor bovenstaande acute noodsituaties te bellen naar de kliniek op telefoonnummer 040-295 42 43.

Buiten kantooruren:
Alleen bij acute noodsituaties zoals hierboven beschreven neemt u ook buiten kantooruren direct contact met ons op via ons meldpunt op telefoonnummer 026-372 32 43.
U dient aan de telefoniste door te geven;

 • Welke ingreep u hebt ondergaan,
 • Wat de noodsituatie is,
 • Uw naam en telefoonnummer,
 • Uw behandelend arts (zie Artsen & specialisten)
 • Uw BSN-nummer,
 • De naam van uw (dienstdoende) apotheek en diens e-mailadres