Afhandeling klachten

De medewerkers van Kliniek Veldhoven spannen zich in om u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u van mening zijn dat u – op wat voor manier dan ook – niet correct geïnformeerd of behandeld bent, willen wij dat graag weten om herhaling te voorkomen. Gebruik het onderstaande klachtenformulier om een klacht in te dienen.

U bent niet tevreden? U heeft een klacht?

Kliniek Veldhoven beschikt over een interne klachtencommissie. Omschrijf zo duidelijk mogelijk de gebeurtenis of het gedrag waarover u een klacht heeft en met welke medewerkers van de kliniek u hebt gesproken.

Klachten over de factuur dient u binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te melden. Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is (ca. 9 maanden na de ingreep) schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen. Uitgezonderd is de haartransplantatie en laserbehandelingen, hierbij is het eindresultaat pas na 1 jaar zichtbaar.

Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zullen wij de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

We nemen uw klacht serieus

In alle gevallen behandelen wij uw schriftelijke klacht op dezelfde manier. Binnen 1 week bevestigen wij ontvangst van uw klacht. Binnen 6 weken ontvangt u een reactie (telefonisch of schriftelijk) op uw klacht. Ons doel is uw klacht naar uw tevredenheid af te handelen.

Klachtencommissie

Heeft u een klacht over Kliniek Veldhoven of één van de daar werkzame medisch specialisten dan vernemen wij dit graag van u. Bij een geschil is het ook mogelijk zich te richten tot de geschillencommissie van de ZKN, waarbij Kliniek Veldhoven is aangesloten. Het reglement van de geschillencommissie is opvraagbaar.

.

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Klachtenreglement

Klachtenreglement