De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe Europese wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. De AVG geeft iedereen meer bescherming van de (online)privacy. Van organisaties wordt verwacht dat zij hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Met de komst van de nieuwe regels krijgt u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens.

Bij Kliniek Veldhoven erkennen we het belang van het beschermen van de privacy van persoonsgegevens die wij verzamelen. Informatie die wij bijvoorbeeld verzamelen is: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en medische gegevens. U krijgt al met de AVG te maken door het invullen van uw persoonsgegevens op contactformulieren. Deze persoonsgegevens verwerken wij om bijvoorbeeld contact met u op te nemen. De AVG beschrijft dat hiervoor een geldige toestemming noodzakelijk is en dat er een bewuste handeling van u nodig is. Daarom vragen wij u bij deze toestemming te verlenen voor het verwerken van deze persoonsgegevens.

Iedere dag zetten we ons in om een hoge kwaliteit van zorg te verlenen. Zorg dragen voor een goede bescherming van persoonsgegevens is ook kwaliteit van zorg. Kliniek Veldhoven past haar informatiesystemen aan op de nieuwe wetgeving, waardoor wij inzichtelijk maken op welke wijze gegevens worden verwerkt en beheerd.